NEXT

No

Product Name

Molecular Formla

Molecular Weight

CAS NO.

Structural Formula

p-fluoronitrobenzene

C6H4FNO2

141

350-46-9

p-fluoroaniline

C6H6FN

111

371-40-4

p-fluorophenol

C6H5FO

112

371-41-5

4-fluoroanisole

C7H7FO

126

459-60-9

p-tert-butylbenzylcyanide

C12H15N

173

3288-99-1

2-chloro-4-fluoroaniline

C6H5FNCl

145.5

2106-02-7

2-chloro-4-fluorophenol

C6H4ClFO

146.5

1996-41-4

2-fluorophenol

C6H5FO

112

367-12-4

2-fluoroanisole

C7H7FO

126

321-28-8

10 

2-fluorobenzoic acid

C7H5FO2

140

445-29-4

11 

2-fluorobenzonitrile

C7H4FN

121

394-47-8

12 

2-fluoro-4-chloroaniline

C6H5FClN

145.5

57946-56-2

13 

2-fluoro-4-chlorophenol

C6H4FClO

146.5

348-62-9

14 

2,6-difluorobenzyl alcohol

C7H6F2O

144

19064-18-7

15 

2-chloro-6-fluorophenol

C6H4FClO

146.5

2040-90-6

16 

2,4,6-trifluoroaniline

C6H4F3N

147

363-81-5

17 

2,4,6-trifluorophenol

C6H3F3O

148

2268-17-9

18 

3,4-difluorobenzonitrile

C7H3F2N

139

64248-62-0

19 

3,4-difluorobenzoic acid

C7H4F2O2

158

455-86-7

20 

4-fluoro-3-trifluoromethylaniline

C7H5F4N

179

2357-47-3

21 

4-fluoro-3-trifluoromethylphenol

C7H4F4O

180

61721-07-1

22 

4-fluoro-3-trifluoromethylanisole

C8H6F4O

194

127271-65-2

23 

3-trifluoromethylacetophenone

C9H7F3O

204

349-76-8

24 

2-trifluoromethylbenzoic acid

C8H5F3O2

190

433-97-6


Add: Miaoqiao Street Nanxiashu Town Wujin, Changzhou, Jiangsu, ChinaZip: 213167
Copyright 1998Zhonghuan Internet Tech.Corp.